Föreläsningar och utbildning

Mugi erbjuder föreläsning om erfarenheter och forskningsresultat i Bunkefloprojektet
samt hur man kan arbeta förebyggande med motorikobservationer och motorisk träning i en hälsofrämjande förskola/skola för alla.

Förslag och exempel på kompetensutveckling för förskole- och skolpersonal

Hjälp till din förskola/skola Motorikobservationer och studiedagar

Aktuella föreläsningar om MUGI, motorikobservationer, motorik och lärande samt erfarenheter och forskningsresultat från Bunkefloprojektet
Föreläsningar 2008
Föreläsningar 2007
Föreläsning på Idrottshögskolan Forskningsresultat, MUGI observationschema

Studiecirkel i Motorikens didaktik Vad är viktigt i barns motoriska utveckling? Hur och varför bör motorisk utveckling stimuleras?

Studiedag om motorisk utveckling och träning
Studiedag om sinnenas samspel

För bokning av föreläsning, motorikobservationer och studiedagar kontakta
[email protected]