För bokning av föreläsning om MUgi-modellen kontakta [email protected] eller [email protected]

* Behöver Din förskola/skola hjälp med att genomföra motorikobservationer för att se vilka elever som kan behöva extra motorisk träning?

* Behöver Din förskola/skola hjälp med att komma igång med motorisk träning för elever som behöver extra stöd i sin motoriska utveckling?

Kontakta:
Ingegerd Ericsson