Föreläsningar 2008

om MUGI, motorikobservationer, motorik och lärande samt erfarenheter och forskningsresultat från Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil

Vårterminen 08 Högskolekurs i Motorikens didaktik 7,5 hp på halvfart 2008-03-28 till 2008-06-05, Lärarutbildningen i Malmö.

Vårterminen 08 Seminarieserie om Motorikens betydelse för fysisk och psykisk hälsa, Lärarutbildningen i Malmö.

31 januari Lindome

8 februari Runby skola, Upplands Väsby

6-7 mars The 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference, Malmö
How to improve motor skills in practice

22-23 april Smulebergsskolan, Tibro

27-28 maj Institut for Kompetenceudvikling, Köpenhamn Overvægt blandt børn og unge - forebyggelse og behandling

1 september Linköpings universitet

4 september Högskolan i Halmstad

16 september Sundsvall

18 september Vordingborg Kommune, SundhedsCenter Stege, Danmark

20 september Svenska Simförbundets konferens om Idrottsutveckling, Växjö

27 september Grankultskolan i Grankulla, Helsingfors; framflyttad till 24 januari 2009

16 oktober-16 november Brisbane, Australien

24 november University College Syd, Haderslev, Danmark

24 november Fredericia, Danmark

25 november Studentlitteratur, Lund