Föreläsningar 2007 om MUGI, motorikobservationer, motorik och lärande samt erfarenheter och forskningsresultat från Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil

31 januari Linköping
6 februari Botkyrka, Sthlm
8 mars Linköping
14 mars Danmarks skola, Uppsala Rör dig-lär dig!
20 mars Örebro universitet http://www.ub.oru.se

27 mars Kommunala skolriksdagen, Stockholmsmässan i Älvsjö http://www.skl.se "Det är som Tivoli - fast gratis!" Hur kan man observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv rörelseupplevelse? Sammanfattning av paper presenterat vid Kommunal Skolriksdag. Tillgänglig 2007-04-23 på Kommunal Skolriksdag .

29 mars Barn Obesitas Samverkan i Skåne BOSS-möte i Helsingborg http://www.skane.se
11 april Trelleborg Folkhälsan ; artikel i Trelleborgs Allehanda .
19 april Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Uppsala http://www.imf2007.se
20 april Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Uppsala. Prisföredrag: Ökad motorisk träning i skolan.

13 juni Lärarutbildningen, Malmö högskola
17-21 juni The 13th International Conference in Thinking, Norrköping http://www.liu.se/thinkingconference

16 augusti Lerbergsskolan, Lerberget
12 september FYSAM - Fysisk aktivitet i samverkan - Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
18 september Högskolan i Halmstad
4-5 oktober The CiCe Thematic Network First Nordic Conference: Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries, Lärarutbildningen, Malmö högskola http://www.mah.se
29 oktober Högskolan i Gävle Konferens om Lärande och Rörelse ; artikel i Arbetarbladet .
13 november Östersund

För bokning av föreläsning kontakta Ingegerd Ericsson
Ingegerd Ericsson
[email protected]