Aktuella föreläsningar

om MUGI, motorikobservationer, motorik och lärande samt erfarenheter och forskningsresultat från Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil

2021

5 februari, Linköpings universitet: Effekter av daglig idrottsundervisning; Barns sensomotoriska utveckling (digitala föreläsningar)

23 april, Norrköping: Barns behov av motoriska färdigheter, för lek, samspel och lärande (digital föreläsning)

29 april, Gnesta: Motorik i förskolan (digital föreläsning)

1 oktober 8.30-12.30, Stockholm: Svenska Barnläkarföreningens symposium om Barnkonventionen i skolan. Se videoinspelning på ifn.se.

2 november, Malmö universitet: Att vara i rörelse (digital föreläsning)

4 november, Linköpings universitet: Motorikforskning; Barns grovmotoriska utveckling (digitala föreläsningar)

2020

14 februari, Linköpings universitet, Key-huset 13.15-16.00; Aktuell motorikforskning; Barns motoriska utveckling

4 september, Malmö universitet: Barns sensomotoriska utveckling (digital föreläsning)

8 september, Malmö universitet: Grovmotorisk utveckling (digital föreläsning)

2 november, Malmö universitet: Inkludering genom rörelse (digital föreläsning)

16 november, Malmö universitet: Sensomotorisk utveckling (digital föreläsning)

23 november, Malmö universitet: MUGI motorikobservation (digital föreläsning)

30 november, Malmö universitet: Motorisk utveckling (digital föreläsning)

2019

15 februari, Linköpings universitet, Key-huset 13.15-16.00: Aktuell motorikforskning; Barns motoriska utveckling

2 april, Campus Norrköping, förskollärarutbildningen, sal K1 13.15

10 september Sensomotorisk utveckling, Malmö universitet

16 september Barns motoriska utveckling, Malmö universitet

17 september Förklaringsperpektiv till samband mellan motorik och lärande, Malmö universitet

3 oktober MER IDROTT I SKOLAN GER BÄTTRE SKOLPRESTATIONER, Staffanstorps Gästis, 12.45-13.15

6 november, Linköpings universitet, Key-huset 13.15-16.00

12 november Att vara i rörelse, sal D138 13.15-15.00, Malmö universitet

22 november, Waldorflärarhögskolan Stockholm/Waldorf University College, förskollärarutbildningen, 13.30-16.00

2018

1-2 februari, Konferens för Fritids- och kultursektorn, Garnisonen i Stockholm

5-6 februari, Ability-konferens: Fysisk aktivitet i skolan 2018, Hasselbacken i Stockholm

11 april, Reacta-konferens om ökad fysisk aktivitet i skolan, Klaragården i Stockholm

19 juni, Reacta-konferens om ökad fysisk aktivitet i skolan, Kockum fritid i Malmö

17 september, Ability-konferens: Fysisk aktivitet i skolan 2018, Hasselbacken i Stockholm

19 september, Lärfestival, Medborgarhuset i Eslöv

8 oktober, Vistaholm: Förskola/skola i Ulricehamn

14 november, Att vara i rörelse, Malmö universitet

15 november, Linköpings universitet

15 november, Idrottsmedicinsk Förening Ö i Linköping

2017

8-9 mars MUGI observationsschema + MUGI-modellen i Bunkeflo, Jönköping

10 mars Symposium om närmiljön, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

21 april Campus Norrköping, förskollärarutbildningen

9-11 juli Movement 2017: Brain, Body, Cognition, Oxford University

23 oktober Att vara i rörelse, sal D138 13.15-15.00, Malmö högskola

16 november Att observera barns motoriska utveckling, 13.15-17.00 Linköpings universitet

23 november The MUGI (Motor skills Development as Ground for Learning) model for motor skills training for all children: a nine year intervention in the Bunkeflo project Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, The MUGI model for motor skills training (p. 51), Högskolan i Halmstad

27 november Berzelius-symposium: Den uppkopplade barnhjärnan/The Connected Brain of the Child, Stockholm

2016

9 februari, Studiedag och -kväll i Sala; Västmanlands idrottsförbund

14 mars, IDVs högre seminarium (öppet för alla intresserade): Fysisk aktivitet och exekutiva funktioner, Orkanen, E121c, Malmö högskola

5-7 april, Konsensuskonferens; Children, youth and physical activity (Effect of physical activity on learning/cognitive function and motor skills), Köpenhamns universitet, Snekkersten

21 april, Barns behov av motoriska färdigheter för att kunna delta i rörelselek, Campus Norrköping

4 juli, St Hansskolan, Almedalen

3 oktober, Barnkonvent: Barnhjärnan 2016 Vetenskaplig nationell konferens i Karlstad

2 november, Inspirationsdag Hörsalen, Östersunds sjukhus; artikel i Pedagog Östersund

17 november, 13-15-17.00, Linköpings universitet

2015

26 januari Konferens: Staerkere elever, Arenaskolan, Greve, Danmark

5-6 februari Skolläkardagar i Örebro

7 april Öppen utfrågning i Riksdagen 2015 om idrott och rörelse i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa, Förstakammarsalen 11.00-14.00, Stockholm.

8 april Skönadalsskolan i Löddeköpinge

30 maj Mariefred

24-27 juni ECC-konferens i Malmö

17 augusti Sundsvall

19-20 oktober UR/Kunskapskanalen filmar Malmö högskola i samhället och samtiden; Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

26-28 oktober GIH-konventet i Stockholm

20 november, Att observera skolelevers motorik, 10.15-11.45 i sal B423, Orkanen, Malmö högskola

9 december Specialpedagogiskt seminarium om skolämnet idrott och hälsa, Orkanen, Malmö högskola

2014

7 januari Björkenässkolan i Löddeköpinge

14 mars Barnverket, Sveavägen 41 (ABF Z-salen) i Stockholm

2 april Sund Skole Nettet, DGI-byen i Köpenhamn

2-5 juli ECSS-konferens i Amsterdam

8-10 september Stellenbosch University, South Africa

10-13 september Life Through Movement Conference, Stellenbosch, South Africa

30 september Malmö högskola

3-4 oktober GCI-dagar, Danderyds gymnasium, Sthlm

21 oktober Docentföreläsning, Malmö högskola

13 november Linköpings universitet

1 december Prolympiaskolan, Jönköping

2013

Vårterminen 2013 Högskolekurs i Motorikens didaktik 7,5 hp vid Fakulteten Lärande och samhälle, Malmö högskola, halvfart, prel. april-maj torsdagar 16.15-19.00.

11 februari Soroptimisterna i Lund

11 mars 10.15-12.00 Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö, sal A426
11 mars 15.15-17.00 Att observera och dokumentera barns motoriska förmågor. Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö, sal B131

14 mars 10.15-12.00 Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i Malmö, sal A439

18-19 mars Barnneuropsykiatriska utbildningsdagar i Stockholm

4 april Zumba för alla i Malmö

5 april Högskolan i Halmstad

18 april Högskolan i Halmstad

16-17 maj Barnklinikdagar i Lund

10 juni GoodSport Foundation i Stockholm

26-29 juni ECSS-konferens i Barcelona

2 juli Debatt i Almedalen om mer idrottsundervisning för alla skolelever.

1-8 september Education, Research & Development i Bulgarien

19 september Linköpings universitet

23 september Utbildningsdag i Nacka

11 november Ängslättskolan, Bunkeflostrand

28 november GIH i Stockholm: Mer idrott ger bättre betyg

2012

Vårterminen 2012 Högskolekurs i Motorikens didaktik 7,5 hp vid Lärarutbildningen i Malmö, halvfart, prel. april-maj torsdagar 16.15-19.00.

14 januari World Aquatic Conference, Lund

8 mars Linköpings universitet

19 mars "Övervikt bland barn och unga", Stockholm

10 maj, Lantbruksuniversitetet i Alnarp

14 maj Sundsbroskolan, Bunkeflostrand

15 maj Ängslättskolan, Bunkeflostrand

22 maj Inspirationsdag, Sundsvall

21 augusti Workshop, Malmö högskola

23 augusti Høje Taastrup, Danmark

19 september Finansdepartementet, Stockholm

2 oktober Örebro

22-26 oktober The 7th European Youth Heart Study Scientific Symposium, Madeira

21 november Akademisk kvart 12.30, Malmö Stadsbibliotek, 1 tr. Idrott skärper prestationsförmågan

27 november Poseidon, Lund

6 december Skolporten, Garnisonen, Stockholm

12 december Lärande och samhälle, Malmö högskola

2011

Vårterminen 2011 Högskolekurs i Motorikens didaktik 7,5 hp vid Lärarutbildningen i Malmö, halvfart, prel. april-maj torsdagar 16.15-19.00.

8 februari Kolding, Danmark

14 februari Förslöv, Båstad

3-4 mars Linköpings universitet

8 april Seminarium Rörelseverkstan Riksförbundet Attention, Stockholm

18-22 maj EASS-konferensen, Umeå universitet

2 september Bollnäs

5 september Högskolan i Halmstad

10 september Simidrottsforum, Stockholm

25-27 oktober Konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring, Danmark

30 nov-1 dec "Förmedlingskonference i Vejle, Danmark

2010

vecka 9 Linköpings universitet

6 september Högskolan i Halmstad

12 oktober Förslövs skola i Båstad

4 november Folkets Hus i Umeå

9 november Förslövs skola i Båstad

26 november IDA-mässan i Göteborg

2009

Vårterminen 09 Högskolekurs i Motorikens didaktik 7,5 hp på halvfart torsdagar 16.15-19.00, 2009-04-02 till 2009-05-28, Lärarutbildningen i Malmö.

16 januari Drottninghögskolan, Helsingborg

24 januari Granhultskolan i Grankulla, Helsingfors

1 juli Idrottens dag i Almedalen, Visby, Operation Rädda Gympan med Veronica Wagner och motorikövningar. En sammanfattning av seminariet finns på http://www.youtube.com/user/gymnastikforbundet.

17 augusti Mariehamn, Åland

7 september Högskolan i Halmstad

14 september Nykarleby, Vasa, Finland

24 september Idræt, læring og sociale kompetencer, Network for Sport and Development, Uddannelsesnetværket og Børne- og Ungdomsnetværket, DGI-byen, Köpenhamn

7 oktober Motorikinterventioner för skolbarn, GIH, Stockholm

2 december Seminarium om barn och fysisk aktivitiet, Stadskontoret, Malmö


För bokning av föreläsning kontakta [email protected] eller [email protected]