Förfinad variant av mugiövningen: Hoppa springande över 'diket' som görs bredare undan för undan. Foto: Ingegerd Ericsson 09-07-01.