Veronica Wagner och Ingegerd Ericsson på Idrottens dag i Almedalen. Foto: Birgitta Rittner 09-07-01.