Välkommen till en föreläsning med
Ingegerd ”Pyret” Ericsson
lördagen den 12 februari mellan kl 10 och 15 på Idrottshögskolan i Stockholm!

Kl 10 – 12 Bunkefloprojektet
Aulan
Forskningsrön ur Ingegerds avhandling”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”
Teoretisk bakgrund till rörelseprovet MUGI,Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning

Kl 12 – 13 LUNCH
Tag med egen matsäck – de allra flesta matställen inom rimligt avstånd från IH håller tyvärr lördagsstängt

Kl 13 – 15 Praktisk genomgång av rörelserna i MUGI
Dansstudion Klädsel för aktivitet…
MUGI-kompendium finns att köpa för 60 kr.

Föreläsningen ges inom ramen för fortbildningsprojektet ”Den Dagliga Dosen” och är kostnadsfri.
Anmälan sker via Idrottshögskolans hemsida, www.ihs.se. För närmare information kontakta Susanne Montin, [email protected]