English
MUGI, som startades 1990 av Ingegerd Ericsson, erbjuder föreläsningar och studiedagar om motorisk utveckling och träning i teori och praktik. Syftet är att genom forskning bidra till ökad kunskap om relationer mellan motorik, självkänsla och lärande. För bokning av föreläsning kontakta [email protected] eller [email protected]

         

Forskarprofil Ingegerd Ericsson

UR Samtiden i Kunskapskanalen: Mer idrott i skolan förstärker inlärningsförmågan. (28 min)

UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan: MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. (28 min)

Akademisk kvart om MUGI-modellen i Bunkefloprojektet. (13 min)

Svenska Barnläkareföreningens symposium om Barnkonventionen: Daglig fysisk aktivitet och inlärning (15 min)

Öppen utfrågning i Riksdagen 2015 om idrott och rörelse i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa.
Stenografisk utskrift från Öppen utfrågning.

Docentföreläsning 2014 om samhällsvinster av daglig idrottsundervisning!
Malmökommissionens hälsoekonomiska analys av Bunkeflomodellen (s. 20-21).

Debattartikel i Svenska Dagbladet: "Mer idrott i skolan ger bättre betyg".

Politiskt löfte i Almedalen om mer idrottsundervisning för alla skolelever.

Pressmeddelande från Malmö högskola.

Artikel i Skånska Dagbladet: Varför pallar barn inte äpplen?

Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet om skolämnet idrott och hälsa.

The European Parliament resolution 2007 uppmanar alla medlemsländer att garantera minst tre lektioner idrott per vecka, under ledning av utbildade idrottslärare, för alla elever, med särskilt hänsynstagande till elever i behov av extra stöd.

Erik Skärbäck och Ingegerd Ericsson om barns behov av grönområden och ytor för rörelselek.

Se även MUGIs facebook-sida: MUGI Motorisk Utveckling = Grund för Inlärning.