"Minskade grönområden hot mot barnens motorik"

Grönområdena i de större städerna i landet har minskat kraftigt genom åren, inte minst i Malmö och Lund. I takt med att städerna blir större och att det förtätas allt mer när fler ska få plats i städerna så krymper också grönområden, torg och gågator. Det här är något som oroar en del forskare, som menar att det inte minst drabbar barnen hårt. Ingegerd Ericsson - lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola och professor Erik Skärbäck vid SLU hör till dem som oroas av utvecklingen.

Lyssna på radiointervju på Sveriges Radio P4.
Gå gärna in och läs/kommentera Sydsvenskans debattartikel (Aktuella frågor 2010-02-07) om betydelsen av nära lekmiljöer.

Observera att argument och slutsatser är tillspetsade i debattartikeln. Intresserade hänvisas till en utförligare artikel med forskningsreferenser i EDUCARE- Vetenskapliga skrifter vid Lärarutbildningen i Malmö:
Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare, (1), 80-101.

Med vänlig hälsning
Ingegerd Ericsson
Fil.dr i pedagogik
Universitetslektor och docent i idrottsvetenskap
Malmö högskola