Motorikobservationer

Mugi observationsschema finns i MUGI Vi leker och tränar grovmotorik (innehåller kopieringsunderlag), Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer samt Rör dig-lär dig! Motorik och inlärning.

Mini-mugi observationsschema för förskola och skola finns i MUGI Vi leker och tränar grovmotorik. Nu med Mini-MUGI för förskolan samt MUGI Motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Båda innehåller kopieringsunderlag.

Exempel på övningar i MUGI observationsschema som finns i MUGI Vi leker och tränar grovmotorik.
MUGI observationsschema: Övn. 5 Hålla balansen på ett ben, 10 sek

MUGI observationsschema: Övn. 9c "Höjdhopp" över "trollina"
Fotograf: Tommy Olofsson