Läromedel & kurslitteratur

Följande litteratur kan beställas genom mail till Ingegerd Ericsson ([email protected]). Betala gärna med swish (6% moms ingår i respektive belopp, porto tillkommer).

Notera: Litteratur som innehåller Mugi observationsschema respektive Mini-Mugi observationsschema visas mot vit respektive turkos bakgrund.

För fler rapporter och artiklar, gå till Publikationer