Läromedel & kurslitteratur

Följande litteratur kan beställas genom insättning av belopp+porto+50kr i administrationsavgift till personkonto 510416-0063 i Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm (BIC: NDEA SESS, Clearingnr: 3300, IBAN: SE23 3000 0000 0051 0416 0063). Var vänlig ange avsändare! Skicka därefter ett e-postmeddelande till Ingegerd Ericsson ([email protected]) med uppgift om vilken litteratur som önskas och till vilken adress den ska skickas (6% moms ingår i respektive belopp). Vill du betala med Swish? Skicka ett meddelande om litteratur, adress och vilket belopp som ska betalas.

Notera: Litteratur som innehåller Mugi observationsschema respektive Mini-Mugi observationsschema visas mot vit respektive turkos bakgrund.

För fler rapporter och artiklar, gå till Publikationer