Forskningsprojekt, studier, recensioner och rapporter


Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil (Projektbeskrivning)
Kort beskrivning av interventionen i Bunkefloprojektet
The Bunkeflo Project - for a healthy way of living (www.svenskidrottsmedicin.org, 2001)

Research questions (with pictures from motor skill observations)
Hypotheses (with pictures from motor training)

Hur ska det gå för alla barn med otränad motorik? (Lägesrapport 2002)
Motorisk utveckling i Bunkefloprojektet (Resultat efter tre års intervention)
Mer skolidrott hjälper många barn (Skoldebatt 2002)

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer - En interventionsstudie i skolår 1-3 (Kort sammanfattning av doktorsavhandling)
Motor skills, attention and academic achievements - An intervention study in school years 1-3 (Abstract of doctoral dissertation)
Summary matrix (Review of international studies)

Disputation 030919 Lärarutbildningen, Malmö högskola. Opponent: Professor Ingemar Wedman, Idrottshögskolan i Stockholm

Recension av doktorsavhandling nr 1
Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i skolår 1-3.

Recension av doktorsavhandling nr 2
Lindén, C. (2006). Physical Activity and its Effect on Bone in the Short- and Long-Term Perspective.

Bunkefloprojektet visade vägen (ur Svensk IdrottsMedicin nr 2 2006)

Doktorsavhandling nr 3
Dencker, M. (2007). Daily Physical Activity, Body Fat and Aerobic Fitness in Children.

Recension av doktorsavhandling nr 4
Gustafsson, P. (2008). Bio-social aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD): Neurophysiology, maturity, motor function and how symptoms relate to familyinteraction.

Recension av doktorsavhandling nr 5
Stenevi Lundgren, S. (2011). Muscle Function and Physical Activity in Pre-Pubertal School Children.

Idrottslärarstämman 2003  (Sammanfattning av föreläsning i Göteborg 031011)

Mer medveten motorisk träning behövs (Sammanfattning av föreläsningar)

MUGI observationsschema (Att observera barns motorik)

Fysisk aktivitet och kunskapsutveckling (Svensk Idrottsforskning nr 4 2005)

Pedagogik och motorik - Abstract (Motorikobservationer av 204 skolbarn)

Idrott och hälsa i Sverige (Schemalagd idrottsundervisning 2001)
Physical Education in Swedish schools (www.bunkefloprojektet.malmo.se, 2001)

Motoriken i skolan (Forskningsprojekt skolår 1-2, 1999-2001)

Publicerade rapporter och artiklar (Från 1982 och framåt)