Exempel på övningar som stimulerar barns motoriska utveckling

(hämtade ur kompendiet MUGI Vi leker och tränar grovmotorik)
bild1.JPG (12363 bytes) bild1.JPG (12363 bytes)
Förövning till svikthopp: Tåhävning med främre delen av foten på en bok

        
Rulla, åla och krypa är viktiga grovmotoriska utvecklingsfaser

        
Att rulla, gunga och snurra stimulerar det vestibulära systemet

bild3.JPG (17229 bytes)
Rolig lek som tränar uppmärksamheten:
Hoppa över rep som svängs i cirkel
bild4.JPG (17182 bytes)
Förövning till löpning:
Hoppa springande över 'diket' som görs bredare undan för undan.

Enkla råd för bättre motorik (pdf)