Länkar för pedagogik- och motorikintresserade


Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil - Bunkeflomodellen Centrum för Idrottsforskning Folkhälsomyndigheten GIH Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm Gå & cykla till skolan (Vandrande skolbuss) Idrottsforum.org Malmö universitet Publikationer från Malmö universitet MUGI observationsschema på danska: TOmove Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin Svenska Idrottslärarföreningen Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet SNAFA Qleva Hjälp till hälsa och lärande Öppen utfrågning i Riksdagen 2015 om idrott och rörelse i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa Örebro universitet. Institutionen för idrott och hälsa