English
MUGI, som startades 1990 av Ingegerd Ericsson, erbjuder föreläsningar och studiedagar om motorisk utveckling och träning i teori och praktik. Syftet är att genom forskning bidra till ökad kunskap om relationer mellan motorik, självkänsla och lärande.

         

UR Samtiden i Kunskapskanalen 2016.

Öppen utfrågning i Riksdagen 2015 om idrott och rörelse i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa.
Stenografisk utskrift från Öppen utfrågning.

Docentföreläsning 2014 om samhällsvinster av daglig idrottsundervisning!
Malmökommissionens hälsoekonomiska analys av Bunkeflomodellen (s. 20-21).

Debattartikel i Svenska Dagbladet "Mer idrott i skolan ger bättre betyg". Kommentera gärna!

Politiskt löfte i Almedalen om mer idrottsundervisning för alla skolelever.

Pressmeddelande från Malmö högskola.

Artikel i Skånskan: Varför pallar barn inte äpplen?

The European Parliament resolution 2007 där medlemsländerna uppmanas att garantera minst tre lektioner idrott per vecka, under ledning av utbildade idrottslärare, för alla elever, med särskilt hänsynstagande till elever i behov av extra stöd. PROSPECTS FOR PHYSICAL EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION Idrottsämnet inom EU.

Erik Skärbäck och Ingegerd Ericsson om barns behov av grönområden och ytor för rörelselek.