Länkar för pedagogik- och motorikintresserade


Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil - Bunkeflomodellen Centrum för Idrottsforskning Folkhälsomyndigheten GIH Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm Gå & cykla till skolan (Vandrande skolbuss) Idrottsforum.org Malmö högskola Malmö University Electronic Publishing MUEP Qleva Hjälp till hälsa hälsa och lärande Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin Svenska Idrottslärarföreningen Svenskt Nötverk för Anpassad Fysisk Aktivitet SNAFA Sund Skole Nettet i Köpenhamn Öppen utfrågning i Riksdagen 2015 om idrott och rörelse i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa Örebro Universitet. Institutionen för idrott och hälsa